top of page

Persondatabehandling

- persondatabehandling

___________________________________________________

 

Oplysninger

 

Med henvisning til EU’s databeskyttelsesforordning orienteres du hermed om, hvordan personoplysninger behandles hos os. 

 

Dataansvarlig er advokat Stig Viborg Pedersen, indehaver af Advokatfirmaet Stig Viborg Pedersen.

 

Hvilke oplysninger får vi af dig, og hvad bliver de brugt til?
 

For at vi kan opfylde vores forpligtelser iht. til den indgåede aftale om advokatassistance får vi dine identifikations- og kontaktoplysninger. Dvs. dit navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og fødselsdato og eventuelt cvr-nr. på dig. Vi opbevarer disse oplysninger og korrespondance i sagen i op til 10 år efter sagens afslutning af hensyn til vores rådgivningsansvar.

 

For at vi kan opfylde vores forpligtelser iht. hvidvaskloven, får vi udover dine kontaktoplysninger også dit

cpr-nr. og yderligere kontroloplysninger (f.eks. legitimation). I henhold til Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme har vi pligt til at kræve billedlegitimation fra vore klienter i form af kopi af pas eller kørekort samt sygesikringsbevis. Disse bruges til den kundekendskabsprocedure, vi skal gennemføre. Vi har en underretningspligt, som betyder at dine

personoplysninger kan blive videregivet til offentlige myndigheder. 

 

Vi kan endvidere oplyse dine identifikations- og kontaktoplysninger, og kan videregive andre nødvendige

oplysninger fra vores evt. aftale og korrespondance, når vi indhenter oplysninger andre steder end hos

dig. Se nedenfor.

 

Ved sager om fast ejendom - Hvilke oplysninger indhenter vi andre steder, og hvad bliver de brugt til?
 

For at kunne gennemføre en handel, bliver købsaftalen og de oplysninger, som i øvrigt indhentes om

sagens parter, herunder identifikations- og kontaktoplysninger, restgældsoplysninger eller

ejendomsnummer og kontrolkode, samt deponeringskonti videregivet til parterne samt til og mellem de

relevante aktører i handlen, herunder rådgivere, banker og realkreditinstitutter m.v., i det omfang det er

nødvendigt for handlens gennemførelse og for efterlevelse af kravene i tinglysningslovgivningen.

Aktørerne beholder oplysningerne så længe, det er nødvendigt, f.eks. for at kunne opfylde kravene i

bogføringsloven eller indberetningspligten til SKAT. Vi opbevarer alle indhentede oplysninger i op til 10 år efter sagens afslutning af hensyn til vores rådgivningsansvar.

 

Med henvisning til Persondataloven oplyses, at dine identifikationsoplysninger, i de sager vi behandler, arkiveres digitalt uden forbindelse til Internettet, og arkivsager arkiveres digitalt uden forbindelse til Internettet. Ved fremsendelse af mail med personfølsomme oplysninger tilsikres det, at det sker i overensstemmelse med forskrifter i Persondataloven.

 

Vore klienter kan til enhver tid få adgang til de data vi opbevarer om klienten og alle unødvendige oplysninger om klienten slettes senest ved udløb af 10 års fristen

bottom of page